Poprzedni
 • Numer jedenasty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer dziesiąty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Kobiecość i męskość w mediach

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer dziewiąty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Społeczeństwo w mediach

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer ósmy:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media w społeczeństwie

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer siódmy:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Medialny "zawrót głowy"

  - Znaczenie mediów dla człowieka w XXI wieku

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer szósty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media w rzeczywistości

  - Rzeczywistość w mediach

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer piąty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media bez granic

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer czwarty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Dyskursy w przestrzeni medialnej

  - Media lokalne

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer trzeci:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Dyskursy w przestrzeni medialnej

  - Media lokalne

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer drugi:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Język mediów a kreowanie sensu

  - Doświadczenie wirtualności

  - Media i mediatyzacja w perspektywie pedagogiki

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer pierwszy:

  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Funkcjonowanie mediów w społeczeństwie

  - Struktura i strategie semiologiczne przekazów medialnych

  - Wpływ gier komputerowych i sieciowych na odbiorców

  Informacje dla autorów Call for papers
Następny

Spis artykułów

Aby pobrać pełną wersję1 numeru czasopisma w wersji PDF kliknij tutaj.
Aby pobrać pełną wersję 2 numeru czasopisma w wersji PDF kliknij tutaj.
Aby pobrać pełną wersję 3 numeru czasopisma w wersji PDF kliknij tutaj.
Aby pobrać pełną wersję 4 numeru czasopisma w wersji PDF kliknij tutaj.
Aby pobrać pełną wersję 5 numeru czasopisma w wersji PDF kliknij tutaj.
Aby pobrać pełną wersję 6 numeru czasopisma w wersji PDF kliknij tutaj.
Aby pobrać pełną wersję 7 numeru czasopisma w wersji PDF kliknij tutaj.
Aby pobrać pełną wersję 8 numeru czasopisma w wersji PDF kliknij tutaj.
Aby pobrać pełną wersję 9 numeru czasopisma w wersji PDF kliknij tutaj.
Aby pobrać pełną wersję 10 numeru czasopisma w wersji PDF kliknij tutaj.

Tabela ma możliwość sortowania po nazwach kolumn. Kliknięcie w tytuł artykułu otwiera go w wersji PDF.

Nr Nazwisko i imię autora Tytuł artykułu
Nr 1 Mielczarek Tomasz Misja - rozrywka - pieniądze. Kierunki ewolucji programu TVP SA
Nr 1 Dąbrowska-Cendrowska Olga Telewizja śniadaniowa. Celebryci, porady i audiotele - przynęty na kobiecą publiczność?
Nr 1 Bielak Tomasz "Pytanie do znafcuf" - komentarz i recenzja on-line w świetle problemów współczesnej krytyki artystycznej
Nr 1 Pysz Robert Publiczność literacka 2.0 - rekonesans
Nr 1 Chwastyk-Kowalczyk Jolanta Polskie portale internetowe oraz tygodniki w wersji elektronicznej na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii
Nr 1 Albińska Karolina Kilka uwag o przeobrażeniach środowiska medialnego współczesnego radiosłuchacza. Szkic przeglądowy
Nr 1 Szczygłowska Tatiana List do redakcji jako pograniczny gatunek dziennikarski
Nr 1 Stępień Tomasz Projekt badawczy: Góry i kultura - aspekt medialny
Nr 1 Kowalik-Kaleta Zofia Interdyskursywność w medialnych tekstach perswazyjnych analiza w ramach KAD
Nr 1 Zaremba Maciej Odpowiedni dać rzeczy... tag. Folksonomia jako uniwersalny model klasyfikacji treści w Internecie
Nr 1 Świątek Paweł Zjawisko odwróconego product placement jako rodzaj strategii intertekstualnej w grze Fallout 3
Nr 1 Gajewska Ewelina Językowe gry nadawcy z odbiorcą we współczesnym dyskursie reklamy
Nr 1 Pacuła Jarosław Językowe i pozajęzykowe komponenty marki politycznej
Nr 1 Stanecka Agnieszka Wizualne zamysły Zadie Smith - literacka wojna wypowiedziana lenistwu
Nr 1 Jędrzejko Mariusz Smierć jako zabawa człowiek w świecie gier komputerowych i sieciowych (spojrzenie socjopedagogiczne)
Nr 1 Taper Agnieszka Gry MMORPG - cechy, możliwości, zagrożenia
Nr 1 Filas Ryszard Konferencja pt. Media regionalne i lokalne - tożsamość, wspólnotowość, podmiotowość
Nr 1 Filas Ryszard II Forum Prasy Sądeckiej nt. Rola prasy lokalnej, bibliotek i muzeów w umacnianiu małych ojczyzn na Sądecczyźnie - jak usprawnić to partnerstwo?
Nr Nazwisko i imię autora Tytuł artykułu
Nr 2 Michał Drożdż Medialna produkcja i dekonstrukcja sensu
Nr 2 Zofia Kowalik-Kaleta The discourse of television news programs as a means of influencing public opinion - an analysis based on the CDA
Nr 2 Urszula Kolberová Collocations and set phrases in the daily newspaper Głos Ludu [People's Voice] before and after the Velvet Revolution as a reflection of political transformation
Nr 2 Adam Regiewicz O średniowieczności doświadczenia wirtualnego
Nr 2 Maciej Zaremba Memy internetowe (2010-2011)
Nr 2 Jarosław Pacuła Grafizacja i wizualizacja słowa w zapowiedziach medialnych
Nr 2 Paweł Świątek Immersja w grach MMO, czyli o "farmieniu expa" słów kilka
Nr 2 Bogusław Dziadzia Dylematy tzw. kultury uczestnictwa
Nr 2 Jerzy Kossek Blues media in the world - a survey
Nr 2 Dorota Katarzyna Holajda Wykorzystanie Internetu w kształceniu polonistycznym
Nr 2 Monika Miczka-Pajestka Alfabetyzm medialny w kulturze konwergencji. Dzieci i ich kompetencje odbiorcze
Nr 2 Magdalena Wierzańska Cyberspace as a current frame of reference for teenage life and values
Nr 2 Olga Dąbrowka-Cendrowska The most popular teen magazines of the first decade of 21st century - decline or stagnation ?
Nr 2 Marek Bernacki Maryla Hopfinger, Literatura i media. Po 1989 roku.
Nr 2 Mariusz Rutkowski Magdalena Piechota, Grażyna Stachyra, Paweł Nowak, Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej. Wybrane zagadnienia
Nr 2 Olga Dąbrowska-Cednrowska Robert Niczewski, Jakub Potrzebowski, Celebryci w ataku. Celebrity effect jako skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej
Nr Nazwisko i imię autora Tytuł artykułu
Nr 3 Ewa Bobrowska Wspólnota dyskursywna i wyobrażona w analizie dyskursów publicznych
Nr 3 Michał Lisecki Discourse features of internet message board on the example of 4chan.org
Nr 3 Petra Polievková Stereotypnos ako podstata mediálneho politického diskurzu
Nr 3 Tatiana Kanasz Obrona i krytyka optymizmu w dyskursie medialnym w Polsce na tle œwiatowego kryzysu finansowego
Nr 3 Olga Dąbrowska-Cednrowska Dyskurs ekspercki w polskiej telewizji œniadaniowej
Nr 3 Judyta Ewa Perczak Dwa sposoby mówienia o tym samym: 'dyskurs magiczny' na przykładzie ezoterycznej 'bulwarówki' i miesięcznika luksusowego
Nr 3 Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek Crisis of journalism? A sociological sketch on the journalism and media credibility in the age of globalization
Nr 3 Hanna Podedworna Życie społeczne w małym mieœcie – na podstawie analizy treœci „Miesięcznika Kolneńskiego”
Nr 3 Jolanta Dzierżyńska-Mielczarek Polityczne aspekty prasy lokalnej – analiza prasy częstochowskiej
Nr 3 Kamilla Dolińska, Julita Makaro Medialne aspekty wielokulturowości Wrocławia
Nr 3 Tomasz Derlatka O ambiwalentnej funkcji mediów w kształtowaniu współczesnej literatury macedońskiej (przypadek konkursu literackiego)
Nr 3 Justyna Weronika ŁabądzŸ "Serious games", play as science and education - a Polish perspective
Nr 3 Mateusz Warchał Narracje wymyœlone – œwiat dziecięcych konfabulacji a media
Nr 3 Judyta Ewa Perczak Sprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Problemy konwergencji mediów w Polsce” Kraków, 24-25 stycznia 2013
Nr Nazwisko i imię autora Tytuł artykułu
Nr 4 Zofia Kowalik-Kaleta Badania nad mediami Anno Domini 2014
Nr 4 Łukasz Łysik, Piotr Machura Rola i znaczenie technologii mobilnych w codziennym życiu człowieka XXI wieku
Nr 4 Joanna Sosnowska Widz spersonalizowany – z problematyki odbioru telewizji tematycznej w Polsce
Nr 4 Patrycja Bałdys Życie na widoku – nowe media a kultura transparencji
Nr 4 Przemysław Szews Facebook, Twitter i YouTube w mediach tradycyjnych. Jak prasa, radio i telewizja wykorzystują serwisy społecznościowe?
Nr 4 Olga Dąbrowska-Cednrowska Burda Media Polska, Bauer Media, Ringier Axel Springer, G+J Polska – kondycja 'wielkiej niemieckiej czwórki' na polskim rynku medialnym
Nr 4 Ljiljana SŠaric Discursive presentations of Slovenia's EU Council presidency in Serbian, Croation, and Macedonian media
Nr 4 Larysa D. Klymanska Communication technology 'discourse of the language problem' in Ukraine as a factor in the political process
Nr 4 Olga Gerus Value aspects of modern Ukrainian advertising discourses
Nr 4 Olga Białek-Szwed Sensacja, inwigilacja, voyeuryzm – ponadczasowym elementem dyskursu prasowego
Nr 4 Grażyna Pietruszewska-Kobiela Dyskurs medialny w przestrzeni miasta (performance vs oficjalnosc)
Nr 4 Maciej Kawka O badaniu języka dyskursu medialnego
Nr 4 Jakub Sokół Sorbian press towards the liquidation of the secondary schools in Chróscicy and Pancicy-Kukow
Nr 4 Olga Dąbrowska-Cendrowska Marcin Sanakiewicz, Poetyka telewizyjnych programów porannych – między informacją, tabloidem i autopromocją, Warszawa 2013
Nr Nazwisko i imię autora Tytuł artykułu
Nr 5 Zofia Kowalik-Kaleta Badania nad mediami w roku 2015
Nr 5 Maciej Kawka Komunikowanie wizualne a nauka o mediach - współczesność i perspektywy
Nr 5 Ryszard A. Podgórski Aksjologiczny wymiar Internetu (na podstawie badań ankietowych)
Nr 5 Olga Dąbrowska-Cendrowska Guidetainment w polskich mediach - analiza zjawiska na wybranych przykładach
Nr 5 Larysa D. Klymanska The role of media in the mechanism of the social amplification of risks
Nr 5 Viktor Savka, Uliana Yatsyshyn Media as actors of propaganda influence. Portrayal of the Russian-Ukrainian armed conflict in Ukrainian religious media
Nr 5 Alexander S. Golikov Media designing of identity: knowledge structures under the influence of media
Nr 5 Alina A. Kalashnikova Specialist media as the art field and the art market evolution reflector
Nr 5 Kateryna Novikova Forms of the European discourse in the Ukrainian press
Nr 5 Patrycja Bałdys Memy, mashupy, viral videos - opisywanie rzeczywistości społecznej w czasach kultury digitalnej
Nr 5 Przemysław SzewsŸ Media fanpage - szanse i zagrożenia
Nr 5 Katarzyna Piątek Kampanie społeczne jako narzędzia zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych
Nr 5 Sławomir Koziej (Nie)wiedza rodziców gimnazjalistów na temat zagrożeń internetowych
Nr 5 Agata Zadykowicz Wirtualizacja a rytuały językowe w komunikacji w szkole i na uniwersytecie
Nr 5 Ewelina Gajewska Dobro w mediach. Z cienia do światła, red. Andrzej Baczyński, Michał Drożdż, Seria wydawnicza: Etyka mediów 3, Tarnów 2012, ss. 311
Nr Nazwisko i imię autora Tytuł artykułu
Nr 6 Ewelina Gajewska Badania nad mediami w roku 2016
Nr 6 Marek Łuczak Media jako katalizator globalizacji
Nr 6 Olga S. Petrenko The Internet in the information system of media. The specificity of the Internet audiences
Nr 6 Lyubov V. Agamiryan Media consumption in the context of Ukrainian teenagers' leisure practices
Nr 6 Salvo Ando Media panic. The duo media-youth as problem for didactic and teaching plan
Nr 6 Patrycja Bałdys, Katarzyna Piątek Memory politicized. Polish media and politics of memory - case studies
Nr 6 Nataliya Hado Media katolickie w erze internetyzacji: nowe środki i niezmienna misja
Nr 6 Karolina Wojtasik Życie codzienne na terenach tzw. Państwa Islamskiego w przekazie jego oficjalnych mediów
Nr 6 Aleksandra Hulewska Facebook jako narzędzie edukowania o zdrowiu - raport z badań
Nr 6 Agata MaksymowiczŸ Internet jako wsparcie dla chorych na choroby rzadkie
Nr 6 Ewelina Tyc Poranna nierzeczywistość w telewizyjnym programie śniadaniowym "Kawa czy herbata?"
Nr 6 Aneta Bąk Serwisy społecznościowe - efekt Facebooka i nie tylko
Nr 6 Tomasz Mielczarek On contemporary conservative opinion weeklies
Nr 6 Krzysztof Piróg Wiedza o mediach na podstawie kategorii gości zapraszanych do telewizyjnych programów publicystycznych (2014/2015)
Nr 6 Olga Dąbrowska-Cendrowska Czy prasa kobieca potrzebuje gatunków dziennikarskich?
Nr 6 Katarzyna Kubas Wirtualny haczyk na graczy. O marketingu gier w Internecie
Nr 6 Bożena Pękala Blogi a etyka dziennikarska i prawo prasowe
Nr 6 Natalia Kawałek Magdalena Szpunar, Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016, pp.219.
Nr Nazwisko i imię autora Tytuł artykułu
Nr 7 Patrycja Bałdys
Katarzyna Piątek
Medialny zawrót głowy. Znaczenie mediów dla człowieka w XXI wieku
Nr 7 Anna Janiga-Ćmiel Taksonomiczna analiza porównawcza społeczeństwa informacyjnego Polski oraz wybranych państw w latach 2005-2015
Nr 7 Patrycja Bałdys
Katarzyna Piątek
Does the Internet change everything? Transformations in social life and media in the 21st Century
Nr 7 Tadeusz Sznajderski Człowiek w świecie wszechobecnych mediów
Nr 7 Alexander S. Golikov Mythological thinking and world of media: knowledge in archaization processes
Nr 7 Karolina Kabzińska Zblazowanie jako strategia adaptacyjna do życia w kulturze nadmiaru
Nr 7 Alicja Gałczyńska "Wspólne miejsce nieszanowania drugiego człowieka.". Formy adresatywne w internecie
Nr 7 Anna Barańska-Szmitko Proste treści w komunikacji ze współczesnym interpretatorem - nawiązania do tekstów kultury oraz ich efekt dla wizerunku autora wypowiedzi
Nr 7 Paulina Żmijowska Communicating emotions. The message of the "moment" in social media and the recipient
Nr 7 Marcin Jurzysta Uzależnienie od informacji czy uzależnienie od nowych technologii? Czyli jak to działa i jak się ustrzec?
Nr 7 Larysa D. Klymanska
Iryna I. Boiko
Media frames and constructs of social problem
Nr 7 Joanna Wróblewska-Jachna Media jako narzędzie wspierające w kreowaniu tożsamości przestrzennych na przykładzie metropolizacji miast województwa śląskiego
Nr 7 Emilia Kotnis-Górka Rola lokalnych nowych mediów w przekazywaniu wiedzy historycznej. Wizualne prezentacje historii w lokalnych mediach elektronicznych
Nr 7 Jolanta Chwastyk-Kowalczyk Międzykulturowe inicjatywy integracyjne londyńskiego "Nowego Czasu. New Time" w latach 2009-2013
Nr 7 Łucja Kapralska "Nasze strony". Ojczyzna prywatna i ideologiczna na portalach polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii
Nr 7 Sandra Murzicz Wybrane motywy konfliktu izraelsko-palestyńskiego na przykładzie filmu fabularnego
Nr 7 Anna Foltynia-Pękala Autobiograficzne konstelacje - znaczenie mediów i nośników przekazu w biograficznym projekcie "Kazimierz Brandys"
Nr 7 Lilianna Dorak-Wojakowska Teatr wobec nowych technologii komunikacyjnych
Nr 7 Olga Dąbrowska-Cendrowska Prasa dla rodziców w czasach rozwoju serwisów parentingowych
Nr 7 Jan Bajor Erotyka i pornografia w fandomie internetowym - przypadek społeczności My Little Pony
Nr 7 Marek Bernacki Kanonizacja Jana Pawła II w przekazie polskich mediów
Nr 7 Olga Dąbrowska-Cendrowska
Alicja Gałczyńska
Jolanta Kępa-Mętrak
IV Kongres Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii
Nr Nazwisko i imię autora Tytuł artykułu
Nr 8 Bałdys Patrycja,
Piątek Katarzyna
Media w przestrzeniach życia społecznego
Nr 8 Gofron Andrzej Transmisyjne i konstytutywne ujęcie komunikacji. Perspektywa edukacyjna
Nr 8 Golikov Alexander Public Speech as a Knowledge Aggregate - Possibilities of Research
Nr 8 Juszczyk-Rygałło Joanna Nowe media jako element kształtowania kapitału społecznego ich użytkowników
Nr 8 Gofron Beata Uczenie się z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych
Nr 8 Klymanska Larysa,
Klimanska Marina,
Herasym Halyna
Rola mediów, edukacji i pamięci rodzinnej w kształtowaniu wizji Związku Radzieckiego w reprezentacjach pierwszego pokolenia postradzieckiego
Nr 8 Desenko Daryna Media in the Processes of Inclusion and Exclusion - a Case Study on the example of the Project
Nr 8 Maj Elżbieta Rola mediów w procesowej instytucji skarg i wniosków jako formie kontroli społecznej
Nr 8 Żak Monika Medialny obraz świata. Rola mediów w kształtowaniu wizerunku Policji
Nr 8 Pieńkowski Piotr Turystyka a zagrożenie terroryzmem w wybranych polskich przekazach medialnych
Nr 8 Strupiechowska Monika Media jako katalizator społecznych lęków. Przypadek paniki moralnej
Nr 8 Hołda-Wydrzyńska Anna Dostępność audiowizualnych usług medialnych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz słuchu
Nr 8 Dąbrowska-Cendrowska Olga The Internet Services for Women - an Attempt to Diagnose the Market
Nr 8 Stwora Anna How to befriend an ad? A sociolinguistic and sociocultural inquiry into social media ads on Facebook
Nr 8 Tereszkiewicz Anna Handling Positive Evaluation in Customer Encounters on Twitter
Nr 8 Żmijowska Paulina Playing with Information. Digital Society and Communication
Nr 8 Forma Marzena Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Język w kontekście kultury II" 5 czerwca 2018, Częstochowa
Nr Nazwisko i imię autora Tytuł artykułu
Nr 9 Bałdys Patrycja,
Piątek Katarzyna
Społeczeństwo w medialnym zwierciadle
Nr 9 Joanna Grzechnik Dialog obywatelski w Krakowie. Reprezentacje medialne aktorów dialogu obywatelskiego
Nr 9 Marcelina Mrowiec Zarządzanie fejkami w kulturze partycypacji
Nr 9 Tomasz Hoffman Wybrane aspekty rozwoju dziennikarstwa śledczego w Polsce
Nr 9 Aleksandra Fudala-Barańska Miejsce i rola programów w gwarze śląskiej w ofercie programowej Telewizji Katowice
Nr 9 Edyta Żyrek-Horodyska Kartografia wyobrażona? O reporterskich reprezentacjach przestrzeni w Tatuażu z tryzubem Ziemowita Szczerka
Nr 9 Alexander Sergeyevich Golikov Konsumpcja mediów przez mieszkańców Charkowa: wiedza, grupy i specyfika
Nr 9 Ewelina Tyc Medialny obraz świata w telewizyjnych transmisjach plenerowych (wybrane przykłady)
Nr 9 Julia Dziukiewicz Mass media, jako przestrzeń kreowania zachowań zdrowotnych społeczeństwa - dwie strony medalu
Nr 9 Sebastian Dawid Kotuła Programy telewizyjne o książkach w opiniach specjalistów (w okresie lat 90. XX wieku oraz pierwszej dekady XXI wieku)
Nr 9 Aleksander Sapiński Społeczna rola mediów w przekazie wybranych tekstów literatury posoborowej
Nr 9 Kinga Przybysz Żegnaj Wielka Brytanio. Radio Maryja wobec brexitu
Nr 9 Paweł Maciaszek Komunikacja cyfrowa w służbie rozwoju życia duchowego i duszpasterskiej aktywności wiernych Kościoła Anglii
Nr 9 Patrycja Kinga Knast Społecznościowa kreacja blogów. Fenomen portalu BookLikes.com
Nr 9 Patrycja Bałdys,
Katarzyna Piątek
Społeczność wystawców psów w Internecie. Szkic socjologiczny
Nr 9 Eliza Iwona Szymanowska Portret młodzieży w reportażach "Gazety Wyborczej" po 1989
Nr 9 Sebastian Medoń Instagram jako miejsce konstruowania własnej tożsamości. Przykład studentów Wydziału Humanistycznego AGH
Nr 9 Jakub Głowacz Kształtowanie wizerunku uczelni oraz społeczności akademickiej z wykorzystaniem mediów społecznych na przykładzie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Nr 9 Jan Kujawski Wykluczenie cyfrowe, jako forma wykluczenia społecznego. Przypadek Polski
Nr 9 Olga Dąbrowska-Cendrowska Recenzja: Tomasz Mielczarek, Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2018, 260 s.

© Copyright 2011 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.