Poprzedni
 • Numer czternasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer trzynasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer dwunasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer jedenasty:


  ISSN 2083-5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer dziesiąty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589
  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer dziewiąty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Społeczeństwo w mediach

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer ósmy:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media w społeczeństwie

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer siódmy:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Medialny "zawrót głowy"

  - Znaczenie mediów dla człowieka w XXI wieku

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer szósty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media w rzeczywistości

  - RzeczywistośĂŚ w mediach

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer piąty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Media bez granic

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer czwarty:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Dyskursy w przestrzeni medialnej

  - Media lokalne

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer trzeci:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Dyskursy w przestrzeni medialnej

  - Media lokalne

  - Media a edukacja

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer drugi:


  ISSN 2083 - 5701 / e-ISSN 2545-2568 / GICID: 71.0000.1500.1589


  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Język mediów a kreowanie sensu

  - Doświadczenie wirtualności

  - Media i mediatyzacja w perspektywie pedagogiki

  Informacje dla autorów Call for papers
 • Numer pierwszy:

  Główne kwestie podejmowane w ramach tego numeru to:

  - Funkcjonowanie mediów w społeczeństwie

  - Struktura i strategie semiologiczne przekazów medialnych

  - Wpływ gier komputerowych i sieciowych na odbiorców

  Informacje dla autorów Call for papers
Następny

Od redakcji

„Media i Społeczeństwo. Medioznawstwo - komunikologia - semiologia - socjologia mediów - media a pedagogika”, jest czasopismem naukowym ukazującym się od 2011 roku. Pismo jest wydawnictwem Wydziału Humanistyczno-Społecznego oraz Wydziału Zarządzania i Transportu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. W roku 2018 rocznik „Media i Społeczeństwo” został przekształcony w półrocznik.

Pomysłodawczynią i pierwszą redaktor naczelną pisma, a obecnie honorową przewodniczącą Rady Naukowej jest prof. zw. dr hab. Zofia Kowalik-Kaleta. Redaktorem naczelnym jest (od 2017 roku) prof. ATH dr hab. Marek Bernacki (filolog polski, literaturoznawca), funkcję zastępców red. naczelnego pełnią dr Patrycja Bałdys (socjolog) i dr Katarzyna Piątek (socjolog).

W skład Rady Naukowej wchodzą medioznawcy, socjolodzy i przedstawiciele innych dyscyplin społecznych oraz humanistycznych z kraju i zagranicy. Radzie przewodniczy prof. zw. dr hab. Maciej Kawka.

W piśmie publikowane są artykuły o tematyce społecznej i medialnej w szerokim rozumieniu tych terminów. Kolejne numery poświęcone są określonym zagadnieniom i mają charakter monograficzny. W każdym numerze są dwa działy: Studia i rozprawy oraz Sprawozdania, recenzje, noty. Pismo jest indeksowane w bazach CEJSH, BazHum, ERIH Plus i Index Copernicus. Spełnia ono standardy określone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla publikacji naukowych, między innymi, złożone do publikacji materiały podlegają podwójnie anonimowym recenzjom. Redakcja czasopisma Media i Społeczeństwo stosuje zasady określone przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej) i zawarte w Kodeksie Postępowania Publikacyjnego COPE.

Według ostatniej parametryzacji za artykuł opublikowany w piśmie autorzy otrzymują 20 punktów MNiSW (Uniwersalny identyfikator Wydawnictwa: 479 646).

Partner Konferencji

Czasopismo naukowe „Media i Społeczeństwo” wydawane w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zostało patronem medialnym IV Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. Socjologia medycyny promocja zdrowia życie codzienne.

Pragniemy zaprosić Państwa do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej pt. „Socjologia medycyny – promocja zdrowia …”, której motywem przewodnim będzie ŻYCIE CODZIENNE w odniesieniu do szeroko rozumianej problematyki zdrowia i choroby oraz medycyny. Organizatorami wydarzenia są Fundacja Kreatywnie dla Zdrowia, Sekcja Socjologii Zdrowia i Medycyny Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 września 2021r. w formie online.  

Szczególnie zachęcamy do udziału w sesji tematycznej pt. Ekosystem  medialny i jego wpływ na praktyki prozdrowotne i antyzdrowotne w czasie pandemii COVID-19, którą moderować będą dr Katarzyna Piątek oraz dr Joanna Wróblewska-Jachna z Katedry Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Szczegółowe informacje o konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
www.kreatywniedlazdrowia.pl/IVKKNSformularz.htm

 


Organizator KonferencjiPartner Konferencji

Czasopismo naukowe "Media i Społeczeństwo" wydawane w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zostało partnerem
VI ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu

POLSKI SYSTEM MEDIALNY W PROCESIE ZMIAN
Kielce, 1 grudnia 2020 roku

Zapraszamy do udziału w konferencji.
Katarzyna Piątek, Sekretarz Redakcji MiS
© Copyright 2011 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.